card

Контроллер

Ашиглахад хялбар

ПроМинент хэмжилт ба удирдлагын төхөөрөмжүүд нь тухайн хэрэлээ бүрт тохируулагдсан байдаг. Эдгээр нь өөр өөр ангиллын үзүүлэлтүүдийг хангасан байдаг бөгөөд бүх төрлийн процесст нэгтгэх боломжтой. 

Хэмжинэ бас удирдана

Сигнал хувиргах энгийн хэрэглээнээс эхлээд төв удирдлагад дамжуулах, хэмжилтийн утгыг дэлгэцэд харуулах, мэдрэгчийн тохиргоо хийх болон бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн хэрэглээнүүдэд зориулагдсан тусгай зориулалтын контроллер хүртэл олон сонголтыг санал болгоно. 

Удирдлагын хэлхээг BUS системд хялбар нэгтгэж болно. PROFIBUS DP, PROFINET болон Modbus RTU холболтын сонголтууд бий.  

 

Бүтээгдэхүүн