card

Нано Шүүлт

Уламжлалт ус зөөлрүүлэгчийн оронд

Урвуу осмосыг бодвол нано шүүлтүүр нь эрдсийг арай бага хэмжээнд шүүдэг. Нийт эрдсийн 80 - 85% - г шүүдэг бөгөөд Ca, Mg гэх мэт олон валенттай ионуудыг сайн шүүнэ. Уламжлалт ус зөөлрүүлэгчид хэрэглэдэг их хэмжээний давсны цэнэглэлт шаардлагагүй болно. 

 

Бүтээгдэхүүн