card

Перисталтик насоснууд

Эдгээр насосууд 8 хүртэл бар - ын даралтанд 10 мл/ц - 410 л/ц бүтээмжтэйгээр ажиллана. Өндөр бүтээмжит болон химийн тэсвэртэй зэрэг олон төрлийн гуурсуудыг ашигладаг тул DULCO flex насосуудын хэрэглээ маш өргөн бөгөөд найдвартай байдаг. 

Яаж ажилладаг вэ?

Тусгай гэрэнд суурилуулсан харимхай чанар бүхий гуурсыг эргэгч роторт суурилуулсан нидрүүлэг холхивчоор шахахад химийн шингэнийг сорох ба шахах үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээр насосоор шахсан шингэний урсгал жигд байдаг.

 

Бүтээгдэхүүн