card

Полимер дозлогч системүүд

Хатуу биетийг уснаас ялгах процесс нь шингэн ба хуурай полимерийн хэрэглээнээс хамааралтай байдаг. Үүнийг бэлтгэх дозлох гэсэн тусгай хэрэгцээг хэрхэн үр дүнтэй технологиор гүйцэтгэж болохыг ПроМинент - ийн бохир ус боловсруулах технологи хөгжүүлэлтийн албаны инженерүүд сайн мэднэ.

 

Бүтээгдэхүүн