card

Сенсор

Найдвартай сенсорууд

ПроМинент - ийн сенсоруудыг ашигласнаар олон төрлийн бодисын тунг хянах болон хяналтын битүү хэлхээг бий болгоход хялбар байх болно. DULCOTEST сенсорууд нь нарийвчилсан хэрэглээнүүдэд зориулагдан бүтээгдсэн бөгөөд олон төрлийн бодисуудад маш нарийн хэмжилт хийх боломжтой. Сенсоруудыг олон янзаар суурилуулан ашиглаж болно.

 

Бүтээгдэхүүн