card

Ультра Шүүлт

Шүүлтүүрийн тогтмол чанар

ProMinent Dulcoclean UF системүүд нь усан дахь суспензийн бохирдол болон бичил биетүүдийг шүүхэд хамгийн тохирсон сонголт. Шүүх усны чанарын өөрчлөлт буюу биологийн болон хатуу биетийн бохирдол түр хугацаанд ихэссэн ч Dulcoclean UF - р шүүгдсэн усны чанар тогтвортой сайн байдаг. Багц хэлбэрийн хялгасан мембранууд болон битүү бүтэц бүхий ажиллагаа нь энэ системийн эрчим хүчний зарцуулалт болон усны хаягдлыг бага байлгахад нөлөөлдөг. 

 

Бүтээгдэхүүн