card

Хавтанд суурилуулсан хэмжих, хянах систем

Ус боловсруулах аливаа системд шууд нэгтгэн ашиглахад бэлэн, урьдчилан угсрагдсан хэмжилт ба удирдлагын модулиуд. Контроллер, тэжээлийн залгуур, дээжлэгч ба сенсоруудаас бүрдэнэ. 13 төрлийн хэмжилтийн параметрүүдээс сонгон 3 хүртэл хэмжилт ба удирдлагын нэгжийг нэг системд нэгтгэн ашиглах боломжтой. Үүнд та ПроМинент - ийн DULCOTROL бүтээгдэхүүнүүдээс сонгон ашиглах боломжтой. 

 

Бүтээгдэхүүн