card

Дамжуулагч

Аливаа процессийн ард буй тархи

Тогтвортой ажиллагаа гэдэг бол хэмжих, хянах процессийн хувьд амин чухал зүйл. ПроМинен - ийн дамжуулагчууд нь pH, ORP, conductivity, temperature, chlorine гэх мэт утгуудын хэмжилтийн ажлыг хялбаршуулдаг. Эдгээрийг ямар ч төрлийн процессийн технологид нэгтгэн ашиглах боломжтой. 

 

Бүтээгдэхүүн