card

Химийн бодисын бак

Хадгалалт

ПроМинент нь химийн бодис хадгалах болон дамжуулахад зориулсан стандарт бакнуудыг санал болгодог. Хэрвээ танд тусгай шаардлага бүхий бак хэрэгтэй бол ПроМинент мөн л олон төрлийн үзүүлэлтүүдийн тусгай шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн санал болгох боломжтой. 

Аюулгүй байдал 

Шингэн химийн бодисууд олон газарт, олон төрлийн хэрэглээнд ашиглагддаг. Эдгээр бодисуудыг хадгалах асуудал улам л чухал болж байна. 1 - рт аюулгүй байдлыг чухалчлах шаардлагатай бөгөөд 2 - рт хадгалалтын зардлыг бууруулах. ПроМинтент 35 л - с 25 тн хүртлэх бакуудыг санал болгож байна. 

 

Бүтээгдэхүүн