card

Хэмжилтийн болон тестийн систем

Ухаалгаар дозлох

ПроМинент - ийн хэмжилтийн багажууд нь танд химийн бодисын хэрэглээндээ хяналт тавих, бодисын илүүдэл хуримтлагдахаас сэргийлэх боломж олгож зардлаа хэмнэх нөхцлийг бүрдүүлж өгнө. 

 

Бүтээгдэхүүн