card

Моторт дозлогч насоснууд

Цахилгаан хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар ажиллана

Механик хүч дамжуулагчтай өрцөт насосууд нь бүх төрлийн бага даралттай хэрэглээнд ашиглагддаг ба моторт дозлогч насосуудын хувьд хараа хяналт шаардлагагүйгээр удаан хугацаанд найдвартай ажиллах нь чухал байдаг. ProMinent моторт дозлогч насосууд хамгийн бага үйлчилгээ шаарддаг, нарийвчлалтай дозлолт болон үнэ ба өгөөжийн харьцаа BEST. 

Нарийн тохируулж болно

Давших хөдөлгөөний давтамж болон уртыг өөрчлөх замаар насосын бүтээмжийг тохируулна. Моторын эргэлтийг могой араагаар удаашруулах ба нударган голын тусламжтай давших хөдөлгөөнд шилжүүлнэ. Control хувилбарын насосуудыг ашигласнаар насосын бүтээмжээ гараар эсвэл зайнаас хүссэнээрээ удирдах боломжийг олгох болно. 

 

Бүтээгдэхүүн