card

Химийн шингэн бодис дозлогч систем

Урьдчилан угсрагдсан, холбоод ажиллуулахад бэлэн

DULCODOS стандарт дозлогч системүүд нь ПроМинент - ийн олон жилийн ажлын үр дүн юм. Дүгнэн хэлэхэд танд үргэлж шинээр зохион бүтээхийн тулд цагаа үрэх шаардлага байхгүй. Сайтар загварчилсан ПроМинент - ийн цогц системүүдээс сонгосноор та зардлаа хэмнэх болно. 

Эдгээр системүүдийг мөн тохируулан өөрчилж болно

ПроМинент өөр өөр шаардлагуудад тохируулан ажилладаг. DULCODOS стандарт системүүд нь бактай эсвэл хавтанд суурилуулсан дозлох системтэй байж болохоос гадна тухайн шаардлагад нийцүүлсэн сонголттойгоор нийлүүлэгдэх боломжтой байдаг. 

 

Бүтээгдэхүүн